“Camminando nella valle dell’ombra…”

Mostra d’arte contemporanea in memoria della Shoah

 

In questo anno si celebra il 70° anniversario della Shoah in Ungheria. Nell’ambito dell’Anno in Memoria della Shoah 2014, il 24 gennaio 2014 alle ore 11.00 presso l’Istituto Balassi-Accademia d’Ungheria in Roma verrà inaugurata la mostra d’arte contemporanea intitolata Camminando nella valle dell’ombra…”.

 

Il ricordare la Shoah costituisce sempre un’esperienza profonda, un momento di verifica in grado di mettere a nudo la nostra esistenza, i nostri sentimenti e il nostro impegno per il miglioramento della società. Questo è quello che in tanti anni di ascolto delle esperienze dirette e indirette dei Testimoni abbiamo ormai acquisito come un grande patrimonio in cui l’umanità delle vittime si contrappone alla disumanità dei carnefici. Anche se a volte è impossibile rappresentare tale complessità, l’assurdità della Shoah ha spinto un grande numero di artisti, appartenenti a diverse culture, ad affrontare questo tema sia a livello iconografico che, più ampiamente, a livello estetico.  Possiamo affermare che anche le arti visive, a partire dalla conoscenza di quel momento storico, non siano state più le stesse.

 

La mostra presentata all’Accademia di Ungheria di Roma si prefigge l’obiettivo di percorrere tale cammino della Memoria attraverso le opere di artisti ebrei, donne e uomini che hanno fatto di questo tema e di questo lacerante accadimento il motivo fondamentale della loro ricerca artistica. Pittori, fotografi e scultori hanno elaborato un proprio linguaggio per dare voce non solo al ricordo, ma anche alla testimonianza, facendo propria questa esperienza sia a livello esistenziale che intellettuale. E’ importante sottolineare che il risultato che ne scaturisce riesce a dare spazio alla speranza e all’affermazione del valore in sé della vita, rendendo fecondo il doloroso cammino nella valle dell’ombra e del pianto.

 

La parte centrale della mostra presenta al pubblico una selezione delle opere di Szabolcs Simon e István Papp Sebők. La seconda parte è dedicata alle opere degli artisti contemporanei italiani d’identità ebraica Georges de Canino, Eva Fischer, Adriano Mordenti e Justin Peyser.

 

I curatori della mostra sono Pál Németh e Francesca Pietracci. La mostra è stata realizzata con il patrocinio della Comunità Ebraica di Roma e del “Touro University Rome”, e sarà inaugurata da Mónika Balatoni, sottosegretario per le relazioni pubbliche del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Giustizia d’Ungheria e prof. Giacomo Moscati, Vicepresidente e Assessore alle Relazioni internazionali della Comunità Ebraica di Roma.

 

 

 

lllllllll

 

 

 

 

 

lllll

Per ulteriori informazioni: 066889671

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.roma.balassiintezet.hu

www.facebook.com/Accadung

 

 

Bővebb információ: 0039-066889671

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.roma.balassiintezet.hu

www.facebook.com/Accadung

 

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 30 marzo 2014 presso la Galleria dell’Istituto Balassi-Accademia d’Ungheria in Roma (Via Giulia, 1 – tel: 06.6889671), ingresso libero con seguente orario: lun-ven 10.00-19.30, sab 10.00-12.30 e 13.30-19.30, dom 10.00-12.30 e 13.30-18.00.A kiállítás 2014. március 30-ig tekinthető meg a Római Magyar Akadémia földszinti galériájában. A belépés ingyenes, nyitvatartás: hétfő-péntek 10.00–19.30, szombat 10.00–12.30 és 13.30–19.30, vasárnap 10.00–12.30 és 13.30–18.00.

 

 

„Az árnyék völgyében járva…”

 

Kortárs képzőművészeti kiállítás a Holokauszt emlékére

a Római Magyar Akadémián

 

 

 

Idén Magyarország a Holokauszt 70. évfordulójára emlékezik. A Holokauszt Emlékév keretében, 2014. január 24-én 11.00 órakor a Római Magyar Akadémián kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik „Az árnyék völgyében járva…” címmel.

Minden egyes Holokausztra való emlékezés mélyreható tapasztalat, egzisztenciális számvetés is, amelynek során szembesülünk érzéseinkkel és a társadalom jobbá tétele iránti elkötelezettségünkkel. Ez az a nagy örökség, amelyet hosszú évek során a közvetlen vagy közvetett szemtanúk tapasztalataira figyelve sajátíthattunk el, és amelyben az áldozatok embersége szemben áll a gyilkosok embertelenségével. Még ha olykor lehetetlen is megjeleníteni a Holokauszt összetett és abszurd voltát, mégis a különböző kultúrákhoz tartozó művészek egész sora érzett indíttatást arra, hogy szembenézzen ezzel a témával mind ikonográfiai, mind pedig – szélesebb értemben véve – esztétikai síkon. Állíthatjuk, hogy az adott történelmi korszak ismerete óta a képzőművészet sem ugyanaz, mint előtte volt.

A Római Magyar Akadémia kiállítása azt tűzte ki célul, hogy bejárja az Emlékezés útját olyan zsidó művészek, nők és férfiak műalkotásain keresztül, akik ezt a témát és tragikus történelmi eseményt alkotói útkeresésük alapmotívumává tették. Festők, fényképészek és szobrászok dolgoztak ki saját nyelvet nem csak azért, hogy megszólaltassák az emlékeket, hanem hogy hangot adjanak a tanúságtételnek is, sajátjukká téve ezt a tapasztalatot mind egzisztenciális, mind pedig intellektuális szinten. Fontos kiemelni, hogy az ebből származó eredmény teret enged a reménynek és az életnek, mint egyedülálló értéknek, termékennyé téve az árnyék és siralom völgyében megtett fájdalmas utat.

A kiállítás központi részét Simon Szabolcs és Papp Sebők István munkái alkotják. A többi kiállított mű Georges de Canino, Eva Fischer, Adriano Mordenti és Justin Peyser olasz zsidó művészektől származik.

A kiállítás kurátorai Németh Pál és Francesca Pietracci.

A kiállítás a Római Zsidó Közösség és a Touro University Rome védnökségével valósult meg, Balatoni Mónika, a Magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára és prof. Giacomo Moscati, a Római Zsidó Közösség elnökhelyettese és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsosa nyitják meg.