conv 8apr2016conv 8apr20162

 

Templomok és nációk Rómában a pápák világi hatalma alatt:

Skandináviától a Balkánig (XV-XVIII század) címmel nemzetközi konferenciát tartanak a Római Magyar Akadémián

 

 

2016. április 8-án, pénteken 9.30 -19.00 óra között a Római Magyar Akadémián (Palazzo Falconieri – Via Giulia, 1) Templomok és nációk Rómában a pápák világi hatalma alatt: Skandináviától a Balkánig (XV-XVIII század) címmel nemzetközi konferenciát tartanak.

            A Római Magyar Akadémia által szervezett konferencián, tizenhárom előadó vizsgálja különböző európai példákon keresztül (a Brit Szigetektől Skandináviáig, Közép-Európától a Balkánig) a “nemzeti templom”fogalmát a XV-XVIII századi Rómában, valamint annak fejlődését, különös tekintettel a “nemzeti templomok” közös jegyeire, azok jogi és adminisztrációs jellegzetességeire. Rávilágítanak arra, hogy ezek a templomok más egyházi intézményekkel (kollégiumokkal, szemináriumokkal, ispotályokkal) együtt mennyire járultak hozzá Rómában az egyes “nációk” kialakulásához.

 

            A konferencia előadásai a későbbiekben a Viella kiadó Bibliotheca Academiae Hungariae című sorozatában kerülnek publikálásra.

 

 

Convegno internazionale

Chiese e Nationes a Roma sotto il potere temporale dei Papi:

Dalla Scandinavia ai Balcani (secoli XV-XVIII)

 

 

Venerdì 8 aprile 2016 tra le ore 9.30 e le 19.00 presso la prestigiosa sede dell’Accademia d’Ungheria in Roma (Palazzo Falconieri – Via Giulia, 1) si terrà il convegno internazionale Chiese e Nationes a Roma sotto il potere temporale dei Papi: dalla Scandinavia ai Balcani (secoli XV-XVIII).

            Il convegno articolato in tre sessioni, esaminerà attraverso l’analisi di diversi casi europei (dalle Isole Britanniche alla Scandinavia, dall’Europa centrale ai Balcani) il concetto di “chiesa nazionale” a Roma nei secoli XV-XVIII e la sua evoluzione. I tredici studiosi che interverranno al convegno si soffermeranno con particolare attenzione sui tratti comuni di “chiesa nazionale” e sulle sue caratteristiche giuridiche-amministrative, chiariranno se tali “chiese” hanno contribuito o meno e in che modo alla formazione della “natio” insieme ad altre istituzioni ecclesiastiche (collegi, seminari, ospizi) e civili (ambasciate, cardinali connazionali) a Roma.

            I contributi dei relatori del convegno organizzato dall’Accademia d’Ungheria in Roma verranno pubblicati nella collana “Bibliotheca Academiae Hungariae” edita da Viella editore.