Iratkozzon fel hírlevelünkre

A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIA KÖNYVTÁRA: NYITVATARTÁS, KATALÓGUS, KÖNYVTÁRTÖRTÉNET

A Római Magyar Akadémia Könyvtára
A Könyvtárat 1894/1895-ben Fraknói Vilmos címzetes püspök alapította a Római Történeti Intézettel együtt. A Könyvtár anyagát eredetileg Fraknói saját, 2000 kötetes gyűjteménye alkotta. Az alapító célja az volt, hogy szakkönyveivel támogassa a Vatikáni Levéltárban magyar vonatkozású kutatásokat végző történészek munkáját. Az 1913-tól állami tulajdonba került könyvtár törzsanyagát ajándékgyűjteményekkel – például Patthy Károly hagyatéka – gyarapították. 1928-ban kapcsolták a könyvtárat a Római Történeti Intézettel együtt a Római Magyar Akadémiához, és helyezték el a Falconieri palotában. Az 1950-es években a könyvtár állományának legértékesebb részét Budapestre szállították, a Rómában maradt könyvtárat szinte egyáltalán nem használták. 1974-ben a gyűjtemény a magyar nemzeti könyvtár – az Országos Széchényi Könyvtár – szakmai felügyelete alá került és megkezdődött fokozatos újjászervezése. 
 
A könyvtár gyűjtőköre
Jelenleg a Római Magyar Akadémia Könyvtára a Rómában működő könyvtárak között a hungarica anyag gyűjtőkönyvtáraként van nyilvántartva. Ennek megfelelően kiemelten gyűjti a magyar történelemre, irodalomtörténetre, művészettörténetre, vallás- és művelődéstörténetre, zenére, hungarológiára vonatkozó szakirodalmi műveket és kézikönyveket. A szépirodalmi művek közül a magyar klasszikusok és a XX-XXI. századi prózaírók és költők munkái mellett kiemelt figyelmet kapnak az itáliai közönség által különösen is keresett alkotók (pl. József Attila, Márai Sándor, Cs. Szabó László) kötetei.
 
A könyvtárban található dokumentumtípusok 
Az RMA könyvtárában a könyvek mellett találhatóak kisnyomtatványok, művészeti és művészkatalógusok, folyóiratok (jelenleg is gyarapodó: 25 magyar és 15 itáliai), kották, partitúrák, hangzó dokumentumok.
 
A könyvtár állománya és földolgozása
Az állomány közel 22 ezer kötetes.
A könyvtári állomány feldolgozása a NetLib Szikla integrált könyvtári rendszerrel történik.
 
A könyvtár anyagának használata
A könyvtár – mivel állományának teljes átrendezése jelenleg folyamatban van – használata csak korlátozottan lehetséges.
A kutatók, az olvasók hétfőn 10.00–13.00 és 15.00–17.00 óra között, előzetes egyeztetés után kereshetik föl a könyvtárat.
Elérhetőségeink
Telefon: +3906 68896730
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  
 
Internetes keresés a könyvállományban
Az állomány nagyobb hányada a NetLib Szikla kereső segítségével érhető el, keresni a rendszerben a http://www.szikla.net/hun/sziklakereso.php linkkel a Speciális keresés-t, majd a Települést (Róma) választva lehet.
 
Keresés a folyóiratok között
A folyóiratok betűrendes jegyzékében és a könyvtárban megtalálható évfolyamok között a http://www.roma.balassiintezet.hu segítségével lehet.
Ugyancsak ezen a címen érhető el – a beérkezéstől függően – a magyarországi folyóiratokban megjelent itáliai vonatkozású tanulmányok és cikkek, valamint – folyamatosan bővítve – az Akadémia kiadványainak jegyzéke (1925-), továbbá az Akadémia szervezésében tartott konferenciákról megjelent dokumentumok (2004-) felsorolása.
 
Hungarica-kutatás esetén javasolt további elérhetőségek
A magyar nemzeti könyvtár (Országos Széchényi Könyvtár – OSZK) honlapján http://www.oszk.hu találhatóak a könyvtár katalógusai, adatbázisai is. Az OSZK állományának, digitalizált dokumentumainak további elérhetősége: http://regi.oszk.hu/index_hu.htm - itt az „Ugródeszka” többek között a világ hungarica gyűjteményeihez és nemzeti könyvtáraihoz is elvezet. 
A könyvtár teljes állományának katalógusa, az OSZK – Nektár elérhetősége: http://nektar2.oszk.hu/librivision_hun.html 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár http://www.konyvtar.elte.hu/ linkje a Keresés, kutatás címszó alatt a könyvtár saját állománya mellett egyéb, elektronikus kutatási lehetőségeket is kínál.
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ a kutatáshoz a http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=v_4 linkkel ad segítséget.
A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria Könyvtára elektronikus katalógusa a könyvtár teljes állományáról a http://hunteka.szepmuveszeti.hu/ linkkel érhető el. A katalógus 7 másik országos múzeum katalógusával együtt is használható (Múzeumi Könyvtárak Katalógusai) a http://muzeumikonyvtarak.hu/ link segítségével.
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára kutatás lehetőségeiről, letölthető segédleteiről a http://mnl.gov.hu/ol link Menü pontjára kattintva lehet tájékozódni.
Budapest Főváros Levéltárának Tematikus adatbázisait a következő link segítségével lehet elérni: http://bparchiv.hu/adatbazisok/tematikus-adatbazisok
A Hungaricana szolgáltatás a magyar nemzeti gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak) közös kereső felülete, amelynek elérhetőségét a https://hungaricana.hu/hu/ link teszi lehetővé.

A könyvtár rendezés alatt áll. Telefonos egyeztetés alapján korlátozottan látogatható: +3906 68896730

A könyvtár feldolgozott állománya a következő linkre kattintva érhető el: http://www.netlib.hu/770.php

A könyvtár folyóiratainak listája itt tölthető be: Riviste

 

 

Benák Katalin: Külhoni könyvtáraink Rómában

 

Biblioteca2varfb

 

Foto: Klára Várhelyi

 

 

 
A 2016. ÁPRILIS–OKTÓBER HÓNAPOKBAN A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁBA ÉRKEZETT, MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT,
ITÁLIAI VONATKOZÁSÚ TANULMÁNYOK, CIKKEK
 
 

Almási Miklós,

Olasz menü, Fried Ilona, Őexcellenciája kívánságára, Színház, kultúra és politika a fasizmus Olaszországában, Budapest, 2015, L’Harmattan, [könyvismertetés], in: Mozgó Világ, 2016/4, pp. 115–119.

Balestrini, Nanni,

Nyelv és szembenállás, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 497–498.

Barta Andrea,

Ito Pater, Eracvra és a kézbesítő, Előzetes jelentés egy újabb aquincumi átoktábláról, in: Antik Tanulmányok, LX (2016), pp. 81–89.

Bóka Gábor,

Adaptáció 2.0, Puccini, Bohémélet 2.0, Felújítás az Erkel Színházban, in: Muzsika, 2016. április, 59. évfolyam, 4. szám, pp. 22–25.

Bóka Gábor,

Három az igazság, Giacomo Puccini, Triptichon, Felújítás az Erkel Színházban, in: Muzsika, 2016. március, 59. évfolyam, 3. szám, pp. 13–15.

Bóka Gábor,

Nézd legott performansznak, s múlattatni fog, Verdi, A trubadúr, Felújítás az Erkel Színházban, in: Muzsika, 2016. május, 59. évfolyam, 5. szám, pp. 25–27.

Bolonyai Gábor,

Ore rotundo – egy horatiusi fordulat elő- és utótörténete, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/3, – LXI. évfolyam, pp. 399–420.

Borbély Gábor,

A filozófia szabadsága és az egyetemi autonómia a középkorban, in: Magyar Tudomány, 177. évfolyam, 2016/4. szám, pp. 392–402.

Bozó Péter,

Szeretve mind a vérpadig, Donizetti, Roberto Devereux, Élő közvetítés a New York-i Metropolitanból, in: Muzsika, 2016. június, 59. évfolyam, [6.] szám, pp. 12–14.

D’Angelo, Giulio,

A tudat határainak tágítása: drog- és alternatív kultúrák a hetvenes évek Olaszországában, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 464–478.

Dobszay Ágnes,

A szent zene kincsei, A Cappella Sistina első albuma (Cantate Domino; Palestrina, Lassus, Allegri, Anerio és Victoria kórusai; gregorián zene; vezényel Massimo Palombella; Deutsche Grammophon 2015, [CD ismertetése], in: Muzsika, 58. évfolyam, 12. szám, pp. 24–25.

Donnarumma, Raffaele,

Történelem, képzeletvilág, irodalom: a terrorizmus az olasz elbeszélő irodalomban (1969–2010), in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 530–560.

Draskóczy Eszter,

„Komédiámat hívom tanúmul”, Az önreflexió nyelve Danténál, Kelemen János, „Komédiámat hívom tanúmul”, Az önreflexió nyelve Danténál, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2015, [könyvismertetés], in: Magyar Tudomány, 177. évfolyam, 2016/6. szám, pp. 759–762.

Erdő Péter,

Szent Erzsébet kanonizációs eljárása és a korabeli egyházjog, in: Történelmi Szemle, LVIII. évfolyam, 2016, 1. szám, pp. 1–22.

Fáy Miklós,

Nessun dorma!, Carlo Gozzi, Turandot, Radnóti Színház, [színházi kritika], in: Mozgó Világ,  2016/5, pp. 118–120

Ferenczi Attila,

A költő és a szabályok, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/3, – LXI. évfolyam, pp. 327–339.

Ferenczi Attila,

Az újraolvasott klasszikus: Horatius Ars poeticája, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/3, – LXI. évfolyam, pp. 297–308.

Fried, Ilona,

Una „vecchia vicenda della guerra fredda”, Cultura italiana e servizi segreti ungheresi, Anni ’50 e ’60, in: Nuova Corvina, Rivista di italianistica,  2015/N. 28., pp. 200–210.

Gellérfi Gergő,

Calamus, A Collegium Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae IX. országos konferenciáján elhangzott előadások (Budapest, 2014. május 9.), Szerk.: Szikora Patrícia, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2015. [könyvismertetés], in: Antik Tanulmányok, LX (2016), pp. 124–126.

Gellérfi Gergő,

Res Vera Agitur – Iuvenalis 4. szatírájának szerkezetéről és célpontjáról, in: Antik Tanulmányok, LX (2016), pp. 59–70.

Gonda Attila,

Fehér Bence, Pannonia latin nyelvtörténete, Budapest, 2007, [könyvismertetés], in: Antik Tanulmányok, LX (2016), pp. 93–107.

Győrffy Iván,

Mielőtt befejezi röptét a sólyom, Csodálatos Boccaccio (Maraviglioso Boccaccio), Színes, feliratos olasz–francia dráma, 2015, Rendező-forgatókönyvíró Vittorio Taviani, Paolo Taviani, [filmkritika], in: Mozgó Világ, 2016/7–8, pp. 186–189.

Hajdu Péter,

Az Ars poetica mint tiszta költészet, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/3, – LXI. évfolyam, pp. 309–326.

Hajdu Péter,

Az Ars poetica néhány örökzöld megfogalmazása, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/3, – LXI. évfolyam, pp. 391–398.

Hardie, Philip,

Az Ars poetica és a didaxis poétikája, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/3, – LXI. évfolyam, pp. 340–351.

Juhász Balázs,

Antonio Zarcone–Aldo A. Mola (szerk.), Relazione della commissione d’inchiesta, R. Decreto 12 gennaio 1918 n. 35., Dall’Isonzo al Piave. 24 ottobre–9 novembre 1917, (Stato Maggiore dell’Esercito–Ufficio Storico, Róma, 2014, I–II. köt., [könyvismertetés], in: Hadtörténelmi Közlemények, 129. évfolyam, 2016, 1. szám, pp. 275–276.

Kabdebó Tamás,

Lénárd Sándorról, in: Kortárs, 2016, 2. szám, p. 42.

Kovács Tamás,

Hagyományra épített sikerek, in: Magyar Krónika, 2016/7, július, 26. szám, pp. 42–43.

Körmendy Kinga,

Cameralia documenta pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536), 1. Obligationes, Solutiones, 2. Divisiones, Provisiones, Visitationes, Quindennia, Rationes, Annatae, Obl[igationes] Part[iculares], Legationes, Varia, Liber Taxarum, Feltárta, szerk., közreadja †Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles Tamás, Budapest–Róma, Gondolat Kiadó, 2014, 1–2. köt. Collectanea Vaticana Hungariae I/9–10. köt., [könyvismertetés], in: Magyar Könyvszemle, 131. évfolyam, 2015. 4. szám, pp. 491–494.

Lenkefi Ferenc,

„Macera Macerátánál”, Adalékok gróf Széchenyi István huszárkapitány megmentéseihez az 1815-ös hadjáratban, in: Hadtörténelmi Közlemények, 129. évfolyam, 2016, 2. szám, pp. 415–429.

Lovag Zsuzsa,

Pelso 2015, X. Országos Kerámia és Gobelin Biennále a Balatoni Múzeumban, in: Magyar Iparművészet, 2015/7, pp. 11–16.

Lowrie, Michèle,

A költészet mint alternatív politika Horatius Ars Poeticájában, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/3, – LXI. évfolyam, pp. 367–390.

Marmiroli, Lorenzo,

Giulio Salierno: Autobiografia di un picchiatore fascista, Minimum Fax, 2008, [könyvismertetés], in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 569–571.

Mariutti, Enrico,

Ólomévek, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 479–496.

Meloni, Lucilla,

A művészet átalakul politikává / a művészet megmarad művészetnek, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 521–529.

Mengozzi, Chiara,

A World Literature fogalmának hasznáról és káráról az irodalomtudományban, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, Transznacionális perspektívák az irodalomtudományban, 2015/2. – LXI. évfolyam, pp. 157–174.

Molnár Dávid,

A Sevillai kódex „Petrus Garazda”-verséről, in: Irodalomtörténeti Közlemények, 2016. CXX. évfolyam, 1. szám, pp. 67–71.

N. N.,

[Eduardo De Filippo], Belső hangok, Oscar-díjas főszereplő és rendező – Toni Servillo, a Teatro Piccolo (Milánó) előadása Budapesten, a II. MITEM-en, in: Nemzeti – A Nemzeti Színház magazinja, II. évfolyam,, 7. szám, 2015. március–április, p. 17.

N. N.,

Élet és halál a Vezúv árnyékában, in: Magyar Iparművészet, 2016/6, p. 46.

N. N.,

Misztikus Pompei, in: Magyar Krónika, 2016/3, március, 22. szám, p. 113.

N. N.,

[Tízedik] X. Firenzei Biennále, in: Új Művészet, 2015, november, p. 54.

N. N.,

Varázslatos design, in: Magyar Iparművészet, 2016/2, p. 48.

Naccarella István,

Valerio Morucci: La peggio gioventù, Rizzoli, Milano, 2004, [könyvismertetés], in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 571–574.

Nagy József,

Aldo Moro: Lettere dalla prigionia, (Szerk.) Miguel Gotor, Einaudi, Torino, 2008, [könyvismertetés], in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 574–577.

Pasolini, Pier Paolo,

Merényletek regénye – 1974. november 14., in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 439–442.

Puskár Krisztián,

Az igazság rekonstrukciója, Az ólomévek műfaji és narratív struktúrái a rendőrfilmektől a Moro-ügyig, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 443–463.

Rudolf Anica,

Architecture as Challenge, Pier Luigi Nervi életmű-kiállítása, FUGA Budapesti Építészeti Központ, 2016. május 5–24., in: Új Művészet, 2016, május, p. 2.

Rudolf Anica,

Christine Macel, Velencei Biennále 2017, in: Új Művészet, 2016, február–március, p. 82.

Rudolf Anica,

Egy magyar szobrász [Németh Pál] művét avatták fel Rómában, in: Új Művészet, 2016, február–március, p. 82.

Rudolf Anica,

Giorgione vs. Tiziano, in: Új Művészet, 2016, április, p. 55.

Rudolf Anica,

Helyi aktív építészet, 15. Velencei Építészeti Biennále, Giardini, Velence, 2016. május 28.–november 27., in: Új Művészet, 2016, május, p. 2.

Rudolf Anica,

Magyar képzőművészeti tárlat Rómában, in: Új Művészet, 2016, augusztus, p. 55.

Rudolf Anica,

Május Rómában, in: Új Művészet, 2016, május, p. 54.

Rudolf Anica,

Nejlonzacskóból került elő Tintoretto, Rubens és Mantegna, in: Új Művészet, 2016, június, p. 54.

Sárközy Péter,

A római „Magyarországi Napló” tudósításai Savoyai Eugén herceg 1716–1717. évi temesközi hadjáratáról, in: Hadtörténelmi Közlemények, 129. évfolyam, 2016, 2. szám, pp. 582–598.

Schwindt, Jürgen Paul,

Ordo és őrület, A horatiusi Ars poetica pathogeneziséhez, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/3, – LXI. évfolyam, pp. 352–366.

Steiger Kornél,

Az antik filozófus belső szabadsága, in: Magyar Tudomány, 177. évfolyam,, 2016/4. szám, pp. 387–391.

Szabó Ernő, P.,

Sienáról Budapesten, Beszélgetés Andrea De Marchi firenzei művészettörténész professzorral Sallay Dóra kötetéről, in: Új Művészet, 2016, április, pp. 4–7.

Szabó Ernő, P.,

Utópia országában, Imago Mundi – a világ Luciano Benetton szemén keresztül, San Giorgio Maggiore, Velence, 2015. XI. 1-jéig, in: Új Művészet, 2015, november, pp. 28–31.

Szabó Ernő, P.,

A zsidó angyal, De Chirico Ferrarában – metafizika és avantgárd, Palazzo dei Diamanti, Ferrara, 2015. XI. 14–2016. II. 28., Staatsgalerie, Stuttgart, 2016. III. 3.–VII.18., in: Új Művészet, 2016, május, pp. 10–13.

Szabó Tibor,

Egy különleges eszmetörténeti könyvről, Kelemen János, Ex libris, Mesterek és tanítványok, Budapest, Áron László Könyvkiadó, 2015, [könyvismertetés], Magyar Tudomány, 177. évfolyam,, 2016/8. szám, pp. 1023–1024.

Szalma József,

A római jog, és hatása a modern jogok fejlődésére, Hamza Gábor, A római jog és hatása a modern jogok fejlődésére, Budapest, ELTE, Eötvös Kiadó, 2013, [könyvismertetés], in: Magyar Tudomány, 177. évfolyam, 2016/2. szám, pp. 251–256.

Szamkó Eszter,

Nyolcszáz esztendős a ferences rend, Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről, Szerk.: Medgyesy S. Norbert, Ötvös István, Őze Sándor, Bp., Magyar Napló Kiadó–Írott Szó Alapítvány, 2013, (Művelődéstörténeti Műhely – Rendtörténeti Konferenciák, 8/1–2.), 1314 p., [könyvismertetés], in: Irodalomtörténeti Közlemények (ItK), 119 (2015), pp. 551–556.

Szentei Anna,

Remekmű a padlásról, Egy késő reneszánsz [velencei] festmény újjászületése, in: Magyar Krónika, 2016/8, augusztus, 27. szám, pp. 90–95.

Szirmai Anna,

Konceptuális költészet? Szöveg és kép összefüggései a hetvenes évek olasz konceptuális művészetében, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 514–520.

Szkárosi Endre,

Elfogástechnikák, Nanni Balestrini költészete a hetvenes években, in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015/4, – LXI. évfolyam, pp. 499–513.

Szörényi László,

Tengeristennő az Olymposon, Mítoszok szóban és képben, Szerk.: Horváth Judit, Gondolat Kiadó, Budapest, 2015, [könyvismertetés], in: Magyar Művészet, IV. évfolyam,, 1. szám, 2016/1., pp. 144–147.

Tóth Judit, D.,

Ruth Scodel (ed.): Between Orality and Literacy. Communication and Adaptation in Antiquity. International Conference on Orality and Literacy in the Ancient World (10th: 2012: Ann Arbor, Michigan), Leiden, Brill, 2014, [könyvismertetés], in: Antik Tanulmányok, LX (2016), pp. 109–126.

Török Tamara,

A velenceiek Kínában, Carlo Gozzi dramaturgiája, in: Színház, XLIX. évfolyam, 6–7. szám, pp. 126–127.

Vámos Violetta

Apollo és a Délszaki tündér, Ovidius elemek a Zalán futásában, in: Irodalomtörténeti Közlemények, 2016. CXX. évfolyam, 1. szám, pp. 55–66.

Várkonyi Benedek,

Forradalmunk és a nagyvilág, Várkonyi Benedek beszélgetései Borhi Lászlóval, Stefano Bottinival és Kecskés D. Gusztávval, in: Magyar Tudomány, 177. évfolyam, 2016/7. szám, pp. 873–878.

Zelnik József,

Ex oriente lux(ifer), in: Magyar Művészet, IV. évfolyam,, 2. szám, 2016/2., pp. 21–30.

 

 
A 2015. NOVEMBER HÓNAPBAN A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁBA ÉRKEZETT, MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT,
ITÁLIAI VONATKOZÁSÚ TANULMÁNYOK, CIKKEK
 
 

 

Adamik Tamás,

A klasszikus retorika időszerűsége, in: Magyar Nyelv, 111. évf. 3. szám, pp. 272–277.

Arany, Krisztina,

Florentine Families in Hungary in the First Half of the Fifteenth Century, PhD Defenses during the Academic Year 2013–2014, in: Annual of the Medieval Studies at CEU, Vol. 21, 2015, pp. 304–313.

Balla Tibor,

Nicola Labanca–Oswald Überegger (Hg.): Krieg in den Alpen, Österreich–Ungarn und Italien im Ersten Weltkrieg (1914–1918), [könyvismertetés], in: Hadtörténelmi Közlemények, 128. évf. 2015, 3. szám, pp. 935–938.

Balla Tibor,

Szövetségesből háborús ellenfél, Olaszország 1915. májusi hadba lépésének katonapolitikai előzményei és körülményei, in: Hadtörténelmi Közlemények, 128. évf. 2015, 3. szám, pp. 641–667.

Bányai Tibor Márk,

Szörényi László: Latin és röhej, [könyvismertetés], in: Kortárs, 2015/11, pp. 111–112.

Bencze Lóránt,

Ratio – oratio, in: Magyar Nyelv, 111. évf. 3. szám, pp. 335–337.

Bóka Gábor,

Diabolus in musica, Gounod, Busoni és Schumann művei a Magyar Állami Operaház Faust225 Fesztiválján, in: Muzsika, 2015, 58. évf. 7. szám, pp. 23–26.

Bóka Gábor,

Hogyan tovább? Három este az Armel Operafesztiválon, in: Muzsika, 2015, 58. évf. 8. szám, pp. 36–38.

Bóka Gábor,

Nem kielégítő, Verdi: Otello / Felújítás a Magyar Állami Operaházban, in: Muzsika, 2015, 58. évf. 11. szám, pp. 23–26.

Bujor, Paul Cristian,

Quod Deus non potest. The Limits of God’s Power in the Thought of Thomas Aquinas and their Relation to the 1277 Condemnation, in: Annual of the Medieval Studies at CEU, Vol. 20, 2014, pp. 59–70.

Dalloul Zaynab,

Békés Enikő, Asztrológia, orvoslás és fiziognómia Galeotto Marzio műveiben, [könyvismertetés], in: Magyar Könyvszemle, 131. évf. 2015, 2. szám, pp. 247–254.

Darab Ágnes,

„Res ardua vetustis novitatem dare”, A leo generosus és idősebb Plinius zoológiája, in: Antik Tanulmányok, LIX. kötet, 2. szám, pp. 213–229.

Ekler Péter,

Simon L. Zoltán, Árkádia kettős tükörben, T. Calpurnius Siculus eklogái, [könyvismertetés], in: Magyar Könyvszemle, 131. évf. 2015, 2. szám, pp. 226–229.    

Ferencz István–Pákozdi Imre,

A 2014. évi, 14. Velencei Építészeti Biennále magyar kiállítása, in: Magyar Művészet, III. évf. 1. szám, 2015/1, pp. 160–164. [Dokumentumközlésként: Jakab Csaba–Márton László, A 2014-es magyar kiállítás kurátori koncepciója p. 162.]

Fernández-Aceves, Hervin,

Social positions in the Liber de Regno Sicilie: Using Structural Equivalences in an Attempt to Analyze the Narrative of Pseudo-Falcandus, in: Annual of the Medieval Studies at CEU, Vol. 20, 2014, pp. 42–58.

Géczi János,

Risotto nero, [novella], in: Szépirodalmi Figyelő, 2015, 3. szám, pp. 34–36.

Gyarmati, Sándor,

The Great Linen Register of Bardejov (Bártfa), in: Annual of the Medieval Studies at CEU, Vol. 20, 2014, pp. 113–132.

Győri Zsolt,

Veteránemlékezet a Gulyás testvérek Én is jártam Isonzónál című filmjében, in: Magyar Művészet, III. évf. 3. szám, 2015/3, pp. 160–167.

Jankovics Marcell,

Isten szegénykéje, Assisi Szent Ferenc, in: Magyar Krónika, 2015/10 pp. 6–7.

Jászó Anna, A.,

Retorikai kutatások Magyarországon, in: Magyar Nyelv, 111. évf. 3. szám, pp. 257–271.

Juhász Balázs,

Raoul Pupo (ed.): La vittoria senza pace, Le occupazioni militari italiane alla fine della Grande Guerra, [könyvismertetés], in: Hadtörténelmi Közlemények, 128. évf. 2015, 3. szám, pp. 945–947.

Kis-Jakab, Dóra,

Dominican Influences on Aquinas’ Notion of Mixed Government, in: Annual of the Medieval Studies at CEU, Vol. 21, 2015, pp. 24–35.

Kocsis, Alexandra,

Recontextualizing Raphael: The Function(s) of Inscriptions in Sixteenth-Century Reproductive Prints, in: Annual of theMedieval Studies at CEU, Vol. 21, 2015, pp. 85–97.

Kolozsi László,

Bartók plusz Rémálom, miskolci operafesztivál, 2015, in: Színház, XLVII. évf. 8. szám, pp. 23–26.

Koltai Tamás,

Lelkek a piacon, Három előadás a bécsi ünnepi heteken, in: Színház, XLVII. évf. 9. szám, pp. 23–26.

Konrád, Eszter,

The Life of Saint Elizabeth of Hungary in the Vernicular, in: Annual of the Medieval Studies at CEU, Vol. 18, 2012, pp. 90–103.

Kovalovszky Márta,

A római írógép, Solti Gizella, Palmetta Galéria, Szentendre, 2015. VIII. 23-ig, in: Új Művészet, 2015, augusztus, pp. 28–29.

Krámli Mihály,

A Durazzo elleni akció 1915. december 29-én, in: Hadtörténelmi Közlemények, 128. évf. 2015, 3. szám, pp. 668–686.

Lővei Pál,

Antik habcsók málnaszósszal, Expo 2015: világkiállítás az élelemről, Milánó, 2015. X. 31-ig, in: Új Művészet, 2015, augusztus, pp. 30–33.

Malina János,

A pontuszi mesterboncnokok, Vivaldi: Farnace / Magyar Állami Operaház, in: Muzsika, 2015, 58. évf. 8. szám, pp. 31–35,

Mátrai Diána Eszter,

Gianni vára, A Gianni Schicchi és A kékszakállú herceg vára a berlini Komische Operben, in: Muzsika, 2015, 58. évf. 7. szám, pp. 27–29.

Metelko, Marina,

Books at the Crossroads: the Book Culture of Zagreb in the Late Medieval Period, in: Annual of the Medieval Studies at CEU, Vol. 20, 2014, pp. 165–179.

Mroziewicz, Karolina,

The History of Medieval Hungary in the Illustrated Seventeenth-century Lives of Saints, in: Annual of the Medieval Studies at CEU, Vol. 20, 2014, pp. 180–199.

Mueller, John D.,

A közgazdaságtan megváltása, in: Kommentár, 2015, 3–4. szám, pp. 54–66.

N. N.,

Bejelentették a jövő évi Velencei Építészeti Biennále igazgatóját, in: Új Művészet, 2015, augusztus, p. 52.

N. N.,

Cenzúra Velencében, in: Új Művészet, 2015, szeptember, p. 56.

N. N.,

Pelso 2015, X. Országos Kerámia és Gobelin Biennale, Pannonia istenei, in: Magyar Iparművészet, Új folyam 22., 2015/5 (június), p. 46.

Nagy Levente,

Kádár Zoltán és a pannoniai provinciák ókeresztény ábrázolásainak ikonográfiája, in: Műemlékvédelem, (LVIII), 2014, 1. szám, pp. 1–14.

Nemes Szilvia,

Adok–kapok, avagy egy sajátos adásvétel Petronius Satyriconjában, in: Antik Tanulmányok, LIX. kötet, 2. szám, pp.195–211.

Nemesi Attila László,

Vele, nélküle vagy ellene? A kortárs pragmatika és a klasszikus retorika viszonyáról a nyelvhasználat leírásában, in: Magyar Nyelv, 111. évf. 3. szám, pp. 300–310.

Polgár Balázs,

Egy Fiat 3000B harckocsi roncsai a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményében, in: Acta Musei Militaris in Hungaria – A Hadtörténeti Múzeum értesítője, 2014, 14. [köt.], pp. 263–269.

Sághy, Marianne,

Pagans and Christians in the Late Roman Empire: New Evidence, New Approaches, An International Conference in Budapest, 7–10 March 2013, in: Annual of the Medieval Studies at CEU, Vol. 20, 2014, pp. 283–289.

Schlett András,

Esély a méltóságra, Andrea Tornielli–Giacomo Galezzai: Ferenc pápa, Ez a gazdaság öl, [könyvismertetés], in: Magyar Krónika, 2015/8, pp. 40–41.

Soficaru, Iuliana,

Fighting the Incurable: Rabies in the Medical Work of Paul of Aegina, in: Annual of the Medieval Studies at CEU, Vol. 21, 2015, pp. 90–103.

Szörényi László, Lőcsei Gabriella,

A nyelv, amely Európát sok száz éven át összetartotta, Szörényi Lászlóval a kétnyelvűség bűvös hatásáról beszélget Lőcsei Gabriella, in: Magyar Művészet, III. évf. 3. szám, 2015/3, pp. 4–6.

Török Judith,

Egy pohárban az egész folyó, Beszélgetés Paolo Venturával, in: Új Művészet, 2015, július, pp. 28–30.

Turcsány Péter,

Salvatore! [vers], in: Szépirodalmi Figyelő, 2015, 5. szám, pp. 4–5.

Tüskés Anna,

Pál József: Nézőpontok, (Tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról, tudományról és művelődéspolitikáról), [könyvismertetés], in: Helikon, Irodalomtudományi Szemle, 2015, 1. szám, pp. 120–121.

Tremmel Flórián,

A régi-új retorika és a törvényszéki szónoklás, in: Magyar Nyelv, 111. évf. 3. szám, pp. 278–289.

Vismek, Branislav,

Women in Distress: Three Perspectives on Healing Miracles, in: Annual of the Medieval Studies at CEU, Vol. 21, 2015, pp. 117–135.

 

Összeáll.: Bak Borbála, 2015. november 30.

 

  

 
A 2015. JÚNIUS HÓNAPBAN A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁBA ÉRKEZETT, MAGYAR FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT
ITÁLIAI VONATKOZÁSÚ TANULMÁNYOK, CIKKEK
 
 

Adorjáni Mária,

Cécilia Suzzoni – Hubert Aupetit (szerk.): Sans le latin… Paris, Fayard/Mille et une nuits, 2012., [könyvismertetés], in: Antik Tanulmányok, (LIX), 2015, 1. szám, pp. 113–115.

Adorjáni Zsolt,

Gregor Bitto: Lyrik als Philologie. Zur Rezeption hellenistischer Pindarkommentierung in den Oden des Horaz. Mit einer rhetorisch-literarkritischen Analyse der Pindarscholien, (Litora Classica 4) Rahden, Verlag Marie Leidorf, 2012., [könyvismertetés], in: Antik Tanulmányok, (LIX), 2015, 1. szám, pp. 116–118.

Alexa Károly,

A Ríva és a San Rocco között, in: Magyar Művészet, 2014, 2. szám, pp.128–135.

Barta Boglárka,

A zseni anatómiája, ExperiDance: Én, Leonardo – A fény születése, in: Magyar Krónika, 2015, 5. szám, pp. 104–107.

Bartolotti, Manuela,

Madarassy István firenzei Dante-kiállítása, Magyar szöveg: Notis Georgiu–Balogh Csaba, in: Magyar Művészet, 2014, 1. szám, p. 161.

Békés, Enikő,

Scientia sexualis and ducal cultural politics: the lessons of a text publication, in: Camoenae Hungaricae, 7, 2010, pp. 29–44.

Bene, Sándor,

Theology and politics in Andreas Pannonius’ Mirrors for Princes, in: Camoenae Hungaricae, 6, 2009, pp. 39–83.

Bóka Gábor,

Csak a lelke, Verdi: Luisa Miller – a nápolyi Teatro di San Carlo koncertszerű előadása a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, in: Muzsika, (58), 2015, 6. szám, pp. 27–29.

Bóka Gábor,

Kiút?, Giuseppe Verdi: Aida / Felújítás az Erkel Színházban, in: Muzsika, (58), 2015, 5. szám, pp. 18–20.

Carpentieri, Chiara C. – Nuzzo, Armando,

Egy olasz szemtanú beszámolója Balassi Bálint haláláról, in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2011, pp. 53–83.

Csehy, Zoltán,

Parodia virgiliana: oppositio in imitando, in: Camoenae Hungaricae, 6, 2009, pp. 19–27.

Ekler, Péter,

Methodological problems in 15th century latin grammar books used in Hungary: saepes, faex, pecus, in: Camoenae Hungaricae, 4–5, 2007–2008, pp. 19–32.

Förköli Gábor,

Magyar vonatkozású levelek a párizsi Bibliothèque Nationale Boulliau-Niccolò Siri anyagában (1659–1664), in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2012–2013, pp. 119–161.

 

 

Gellérfi Gergő,

Iuvenalis 3. szatírája és az interlocutor Umbricius irodalmi forrásai, in: Antik Tanulmányok, (LIX), 2015, 1. szám, pp. 37–67.

Gesztelyi Tamás,

Sempronius Marcellinus sírköve Savariában, in: Antik Tanulmányok, (LIX), 2015, 1. szám, pp. 91–99.

Halasi Zoltán,

Firenze, San Miniato al Monte, [vers], in: Szépirodalmi Figyelő, 2015, 2. szám, pp. 13–14.

Hollós Máté,

Szerzők bontakozóban, Alessio Elia, in: Muzsika, (58), 2015, 6. szám, pp. 36–37.

Jamme, Armand,

A Magyarországi Anjou-kutatások francia és olasz szemmel, L’Ungheria angioina (Az Anjou Magyarország), szerk.: Csukovits Enikő, Viella, Róma, 2013, /Bibliotheca Academiae Hungariae, Studia 3./, [könyvismertetés], – Az Anjou Magyarország című kötet olvasása közben, in: Történelmi Szemle, 2015, 1. szám, pp. 155–158.

Jankovics Marcell,

Páduai Szent Antal, in: Magyar Krónika, 2015. 6. szám, pp. 6–7.

Kasza, Péter,

A hungarian diplomat in polish service (New sources for the functioning of Itsván Brodarics as ambassador in Rome), in: Camoenae Hungaricae, 7, 2010, pp. 61–73.

Kiss Farkas Gábor,

Janus Pannonius Guarino-panegyricusa az egyetemi oktatásban, in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2011, pp. 17–52.

Kiss Farkas Gábor,

Regimen contra pestem, Johannes Jacobus de Castelbarco orvosi és életvezetési tanácsai Vitéz János számára, in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2012–2013, pp. 7–23.

Kiss Farkas Gábor – Nagy Levente,

Tervezet Erdély közjogi berendezkedéséről 1696-ból, in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2009, pp. 57–95.

Koltai Tamás,

Nullszéria, Rossini: A tó asszonya, Élő közvetítés a New York-i Metropolitanből, in: Muzsika, (58), 2015, 5. szám, pp. 15–17.

Koltai Tamás,

Verizmus duplázva, A Parasztbecsület és a Bajazzók élő közvetítése a Metropolitanből, in: Muzsika, (58), 2015, 6. szám, pp. 24–26.

Kovács Zsuzsa,

Horváth György: Fráter György epitáfiuma, (Milano, Biblioteca Ambrosiana, G 275 inf. ff. 181r–182r), in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2012–2013, pp. 51–56.

Kruppa Tamás,

Zrínyi Miklós levélváltása Nicoló Sagredo velencei követtel 1648-ban, Néhány gondolat az Áfium és a Mátyás-elmélkedések megszületésének hátteréhez, in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2011, pp. 120–147.

Kruppa Tamás – Monok István,

Bornemissza Ferenc és Cseffei László követjárása az európai udvarokban a pozsonyi békekötés után (1627–1628), in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2009, pp. 7–14.

Lázár, István Dávid,

Storici italiani alla corte di Mattia Corvino, in: Camoenae Hungaricae, 7, 2010, pp. 21–28.

Lengyel Beatrix, Cs.,

Teleki Sándor gróf itáliai fotográfiái, Adatok a „vad gróf” ikonográfiájához, in: Acta Musei Militaris in Hungaria, A Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 8, 2005, pp. 27–51.

Lengyel, Réka,

Francesco Petrarca sulla dolcezza della musica (Il testo corretto del diagolo n. 23 del De remediis utriusque fortunae, in: Camoenae Hungaricae, 7, 2010, pp. 13–20.

Lucherini, Vinni,

A Magyarországi Anjou-kutatások francia és olasz szemmel, L’Ungheria angioina (Az Anjou Magyarország), szerk.: Csukovits Enikő, Viella, Róma, 2013, /Bibliotheca Academiae Hungariae, Studia 3./, [könyvismertetés], – Az Anjou Magyarország: nápolyi minták és hatások vagy autonóm fejlődés? Gondolatok egy új kötet kapcsán, in: Történelmi Szemle, 2015, 1. szám, pp. 158–165.

Morelli, Serena,

A Magyarországi Anjou-kutatások francia és olasz szemmel, L’Ungheria angioina (Az Anjou Magyarország), szerk.: Csukovits Enikő, Viella, Róma, 2013, /Bibliotheca Academiae Hungariae, Studia 3./, [könyvismertetés], – Tér az Anjou-korban, Összehasonlító vizsgálatok, in: Történelmi Szemle, 2015, 1. szám, pp. 165–173.

Muladi Brigitta,

Fenntartható identitások, Interjú Cseke Szilárd képzőművésszel és German Kinga kurátorral, Velence, Giardini 2015. V. 9–XI. 22., A Magyar Pavilon megnyitója: 2015. V. 7., in: Új Művészet, 2015, május, pp. 16–18.

Muladi Brigitta,

Heart Break Hotel, A Velencei Biennále kísérő kiállításai a San Girgio Maggiorén és a Giudeccán, San Giorgio Maggiore, Giudecca, Velence, 2015. V. 9–XI. 22., in: Új Művészet, 2015, június, pp. 16–18.

Munier, Charles,

Étude littéraire de l’épigramme M 321 de Janus Pannonius, in: Camoenae Hungaricae, 4–5, 2007–2008, pp. 33–46.

Nagy Kornél,

Az erdélyi örmény egyházhoz kapcsolódó olaszországi forrásokról, in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2008, pp. 411–428.

Nagy Kornél,

Vardan Hunanean lembergi örmény unitus érsek két levele 1687-ből az erdélyi örményekről, in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2009, pp. 25–40.

Nagyillés János,

Darab Ágnes: Plinius Természetrajza: Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás, Budapest, Gondolat Kiadó (Electa), 2012., [könyvismertetés], in: Antik Tanulmányok, (LIX), 2015, 1. szám, pp. 131–133.

Nagyillés János,

Investigatio Fontium: Griechische und Lateinische Quellen mit Erläuterungen – Beiträge der Tagung Klassisches Altertum – Byzanz – Humanismus der XI. Ungarischen Konferenz für Altertumwissenschaft, Szerk.: Horváth László, Budapest, Eötvös József Collegium, 2014., [könyvismertetés], in: Antik Tanulmányok, (LIX), 2015, 1. szám, pp. 134–137.

Nemes Gábor,

Magyarország kapcsolatai az Apostoli Szentszékkel (1523–1526), Századok, (149), 2015, 2. szám, pp. 479–506.

N. N.

A Prada új épületei, in: Új Művészet, 2015, május, p. 55.

Pete László,

Andrea Carteny, La legione ungherese contro il brigantaggio, Vol. I (1860–61), (Az olaszországi magyar légió a brigantaggio ellen, Storia d’Europa 2. I documenti dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, Presentazione di Giovanna Motta, Prefazione di László Pete, Intorduzione di Antonello Biaggini, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2013, [könyvismertetés], in: Hadtörténelmi Közlemények, (128), 2015, 1. szám, pp. 271–273.

Prajda Katalin,

Egy firenzei követjárás útinaplója (1427), in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2011, pp. 7–17.

Rudolf Anica,

Ornamentika, Kortárs lett képzőművészet, Arsenale Nord, Velence, 2015. V. 9–XI. 22., in: Új Művészet, 2015, június, pp. 19–21.

Sulyok Miklós,

Élő kövekből, Frédéric Debuyst: A hely szelleme a keresztény építészetben című könyvét olvasva, Szőnyi Zsuzsa emlékére, aki sokunknak jelentette Rómában: a hazát, in: Magyar Művészet, 2014, 2. szám, pp. 81–87.

Szabó Ernő, P.,

A jelen archeológiája, A Velencei Biennále 56. Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítása, Arsenale, Giardini és egyéb helyszínek, Velence, 2015. V. 9–XI. 22., in: Új Művészet, 2015, június, pp. 12–15.

Szabó Mária,

Olasz katonák és diplomaták Magyarországon az első világháború után, in: Acta Musei Militaris in Hungaria, A Hadtörténeti Múzeum Értesítője, 12, 2011, pp. 75–87.

Szakály Sándor,

Benito Mussolini kitiltása az Osztrák–Magyar Monarchiából, 1909-ben, in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2009, pp. 231–232.

Szentmártoni Szabó, Géza,

Ferenc Faludi’s Fontinalia and the sleeping nymph, in: Camoenae Hungaricae, 4–5, 2007–2008, pp. 101–120.

Szentmártoni Szabó Géza,

jelentése a Klebelsberg Kuno-ösztöndíj keretében Nápolyban, 2010. június 22-től július 22-ig végzett kutatásáról, in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2011, pp. 492–494.

Szőcs Géza,

A pavilon nem csak…, Magyarország Milánóban, (Jegyzetek Uri Geller egy üzenetéhez), in: Magyar Krónika, 2015, 6. szám, pp. 92–94.

Szörényi, László,

Discorso commemorativo del re Mattia, in: Camoenae Hungaricae, 4–5, 2007–2008, pp. 5–17.

Szörényi, László,

Il re Mattia e Silio Italico, in: Camoenae Hungaricae, 6, 2009, pp. 28–38.

Tar Ibolya,

A mítosz mint ősi és közös nyelv, in: Antik Tanulmányok, (LIX), 2015, 1. szám, pp. 69–79.

Tóth Krisztina,

Akik nem voltak ott az 1938-as eucharisztikus világkongresszuson, A román görög katolikus püspökök távolmaradása, in: Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények, 2012–2013, pp. 309–318.

Török Judit,

Marx beevez a gondolán, Vademecum az 56. Velencei Biennaléra, Velence, különböző helyszínek, 2015. V. 9–XI. 22., in: Új Művészet, 2015, május, pp. 19–21.

Veszprémy László,

Susan B. Edgington – Luis Garcia-Guijarro (ed.), Jerusalem the Golden, The Origins and Impact of the First Crusade, (Outremer, Studies in the Crusades and the Latin East, 3. Brepols Publisher, 2014), [könyvismertetés], in: Hadtörténelmi Közlemények, (128), 2015, 1. szám, pp. 250–252.

 

 
 
A 2015 JANUÁR–MÁJUS HÓNAPOKBAN A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁBA ÉRKEZETT, MAGYAR FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT
ITÁLIAI VONATKOZÁSÚ TANULMÁNYOK, CIKKEK
 
 

Andor Anna,

Fényterek, Kortárs magyar üvegművészet, 2014–2016, HuGlass 2014, B55 Galéria, 2015 I. 9-ig; Üvegszobor Project 2014–2016, Erdész Galéria, Houston, Laguna Beach, Palm Springs, Hamptons, New York, Miami, San Francisco, Velence, in: Új Művészet, 2015, január–február, pp. 61–63.

Bóka Gábor,

Verdi országa, Giuseppe Verdi: Nabucco – felújítás az Erkel Színházban, [kritika], in: Muzsika, 58. évf., 2015, április, pp. 25–28.

Fáy Miklós,

Hajrá Kovács bácsi! Avagy Zsigmond király Sienában, E. Kovács Péter: Zsigmond király Sienában, [könyvismertetés] – Sienában kutatók II., in: artmagazin, 13. évf., 2015, 1. szám, pp. 62–64.                       

Fehér Ildikó,

Kettős kötődésben, Péter András (1903–1944) életműve, Szerk.: Prokopp Mária – Tóth Károly, [könyvismertetés] – Sienában kutatók I., in: artmagazin, 13. évf., 2015, 1. szám, pp. 60–61.

Hamerli Petra,

Eric Gobetti, Alleati del Nemico, L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941–1943), Bari, Laterza, 2013, [könyvismertetés], in: Századok, 148. évf., 2014, 6. szám, pp. 1580–1583.

Hermann Zoltán,

Jó diktátort keresünk, A Julius Caesar a Vígszínházban, in: Színház, XLVIII. évf., 3. szám, 2015, március pp. 2–6.

Lengyel Réka,

Petrarca De remediis utriusque fortunaejának recepciója a 16–18. századi magyarországi irodalomban, in: Studia Litteraria, LII. évf., 2013, 3–4. szám, pp. 58–66.

Ókovács Szilveszter,

Lélek-wellness vagy opera? A berlini Trubadúrról, [kritika], in: Magyar Krónika, 2015, 1., január, pp. 106–107.

Sidó Anna,

Délszaki kalandok, A magyar írók Itália-élménye című kiállítás a képzőművészet szemszögéből, Római Magyar Akadémia, 2015. III. 15-ig, in: Új Művészet, 2015, március, pp. 44–45.

s. n.,

Assisiban leállt a bazilika freskójának felújítása, in: Új Művészet, 2015, március, p. 59.

s. n.,

Drámák és álmok, A világ jövője az 56. Velencei Biennálén; Velence, Giardini, Arsenale és külsö helyszínek, 2015. május 9–november 22., in: Új Művészet, 2015, április, p. 3.

Rónay László,

Igaz emberek a vészkorszakban, …, Matteo Luigi Napolitano: Budapest igazai, …, [könyvismertetés], in: Kortárs, 2015, 1. szám, pp.88–100.

Szakolczay Lajos,

Poétikus torzítás, Gí – Kárpáti Kamil: Káprázat Velencében; Utcák alatti utcák, [könyvismertetés], in: Kortárs, 2015, 2. szám, pp. 68–71.

Tóthné Radó Cecília,

Roberto Caracciolo De laudibus sanctorum kötete egy magyar prédikátor kezében, in: Studia Litteraria, LII. évf., 2013, 3–4. szám, pp. 51–57.

Török Judith,

Art lovers, figyelem!, Arte Fiera, Bologna, 2015. I. 23–26., in: Új Művészet, 2015, január–február, pp. 52–53.

 

Az Új Művészet című folyóirat teljes szövegű digitalizált változata elkérhető az interneten, a www.ujmuveszet.hu címen.

[2] A Színház című folyóirat teljes szövegű digitalizált változata elkérhető az interneten, a www.szinhaz.net címen. 

 
 
 
A 2014. JANUÁR–OKTÓBER HÓNAPOKBAN MEGJELENT ÉS A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁBAN ELÉRHETŐ MAGYAR FOLYÓIRATOKBAN
 

 

 

 

Acél Zsolt,

Propertius actiumi elégiája (IV 6) és a palatiumi Apollo-templom, in: Antik Tanulmányok (LVIII) 2014, 1. szám, pp. 59–78.

Balla Tibor,

Pollmann Ferenc: Oroszlán, karddal és lúdtollal. Doberdói Bánlaky József élete és munkássága. Ism.: – –, in: Hadtörténelmi Közlemények (127) 2014, 3. szám, pp. 842–844.

Balogh Margit,

Az 1971. szeptember 9-ei magyar–szentszéki megállapodás. Mindszenty József bíboros érsek távozása Magyarországról, in: Századok (148) 2014, 4. szám, pp. 875–930.

Bíró Csilla,

Jankovits László: Nobilis ingenio. Janus Pannonius költészete. Ism.: – –, in: Irodalomtörténeti Közlemények (CXVIII) 2014, 2. szám, pp. 276–282.

Bobay Orsolya,

Uralkodói propaganda Ioachimus Vadianus Mela-kommentárjában, in: Antik Tanulmányok (LVIII) 2014, 1. szám, pp. 79–92.

Carpi, Anna Maria,

Az emberi mélység elkötelezettje. [Nádas Péter kitüntetése alkalmára], in: Jelenkor (LVII) 2014, 10. szám, pp. 1052–1053.

Debreczeni Attila,

Kazinczy emlékállító archivuma 1802–1803-ból, in: Irodalomtörténeti Közlemények (CXVIII) 2014, 2. szám, pp. 226–244.

Fáy Miklós,

Felebarátod házastársa – Dora Maar. Picasso ellenében a Palazzo Fortunyban, in: artmagazin (12) 2014, 5. szám, pp. 22–25.

Fejérdy András,

Matteo Luigi Napolitano: I giusti di Budapest. Il ruolo dei diplomatici vaticani nella Shoah. Ism.: – –, in: Századok (148) 2014, 3. szám, pp. 820–823.

Hamerli Petra,

Daniele Ceschin: Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande Guerra. Ism.: – –, in: Hadtörténelmi Közlemények (127) 2014, 3. szám, pp. 840–842.

Hamerli Petra,

A magyar–olasz kapcsolatok alakulása 1918–1919-ben, in: Századok (148) 2014, 1. szám, pp. 133–149.

Jankovits László,

Útban, forrás mellett. Janus Pannonius Feronia-verséről. [Boda Miklós nyolcvanéves], in: Jelenkor (LVII) 2014, 5. szám, pp. 591–594.

Juhász Balázs,

Az első világháború emlékezete Olaszországban, in: Hadtörténelmi Közlemények (127) 2014, 3. szám, pp. 715–724.

Kaposi Márton,

Ötszáz éve született Machiavelli főműve. A fejedelem magyarországi recepciója, in: Magyar Tudomány (175) 2014, 2. szám, pp. 179–186.

Koltai Tamás,

Érzékeny búcsú – Rossini: Hamupipőke – Élő közvetítés a New York-i Metropolitanből, in: Muzsika (57) 2014, július, pp. 27–28.

Koltai Tamás,

Költők karácsonya – Massenet: Werther, Puccini: Bohémélet – Élő közvetítések a New York-i Metropolitanből, in: Muzsika (57) 2014, május, pp. 27–30.

Koltai Tamás,

„Quest’ è il mio regno”. Verdi: Falstaff / Élő közvetítés a New York-i Metropolitanből, in: Muzsika (57) 2014, február, pp. 28–29.

Koltai Tamás,

A teljesítő állat – avagy Peter Konwitschny Traviatája a Theater an der Wienben, in: Muzsika (57) 2014, szeptember, pp. 42–45.

Koltai Tamás,

Eleven múzeum – A trubadúr és A rózsalovag Salzburgban, in: Muzsika (57) 2014, október, pp. 41–43.

Kovács Imre,

A társművészetek egysége – Képzőművészek Liszt életében, in: Muzsika (57) 2014, augusztus, pp. 39–41.

László Ferenc,

Érckebel, nőkebel – Rossini: Matilde di Shabran, in: Muzsika (57) 2014, március, pp. 32–33.

Martí Tibor,

„Jezsuita maradt-e Pázmány?” – Juan de Lugo bíboros állásfoglalása 1645-ben, in: Történelmi Szemle (LVI) 2014, 2. szám, pp. 179–202.

Mráv Zsolt – Drági Marianna,

A Seuso-kincs – régész szemmel, in: artmagazin (12) 2014, 3. szám, pp. 8–15.

Pajorin Klára,

Asztrológia, mágia és Apuleius-kultusz Mátyás király műveltségében, in: Irodalomtörténeti Közlemények (CXVIII) 2014, 2. szám, pp. 215–225.

Pajorin Klára,

Humoros exemplumok erkölcsi tanulsággal: Pier Paolo Vergerio kisprózai jellegű művei. Eximio et clarissimo viro, domino Nicolao Boda, homini iocoso et faceto. [Boda Miklós nyolcvanéves], in: Jelenkor (LVII) 2014, 5. szám, pp. 580–582.

Papp Júlia,

Donne Vngare. A magyar női vitézség toposzának 16. századi forrásaihoz, in: Irodalomtörténeti Közlemények (CXVIII) 2014, 3. szám, pp. 385–392.

Pete László,

Magyarország és a Velencei Köztársaság kapcsolatai 1848–1849-ben, in: Hadtörténelmi Közlemények (127) 2014, 2. szám, pp. 423–452.

Petneházi Gábor,

Kovacsóczy Farkas feljegyzései (1563–1567) és a magyarországi kortörténetírás a 16. század derekán, in: Irodalomtörténeti Közlemények (CXVIII) 2014, 3. szám, pp. 307–324.

Pölcz Ádám,

Cicero összes retorikaelméleti művei, Szerk.: Adamik Tamás, Kalligram, Pozsony, 2012. 752 p. Ism.: – –, in: Magyar Nyelv (110) 2014, 2. szám, pp. 231–237.

Ritoókné Szalay Ágnes,

„Mandulafád viruló: őrzi örök tavaszod”. [Boda Miklós nyolcvanéves], in: Jelenkor (LVII) 2014, 5. szám, pp. 578–579.

Sólyom Márk,

A RIB 2246-os felirat és II. Domitianus, in: Antik Tanulmányok (LVIII) 2014, 1. szám, pp. 111–120.

Szabó András Péter,

Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban – egy nélkülözhetetlen adattár „koraújkorász” szemmel, in: Történelmi Szemle (LVI) 2014, 1. szám, pp. 133–170.

Szabó Ferenc,

Verdi-lemezek – száz évvel ezelőtt, in: Muzsika (57) 2014, február, pp. 13–15.

Szentmártoni Szabó Géza,

Mátyás király egykori lovas képe Rómában, a Campo de’ Fiori sarkán. [Boda Miklós nyolcvanéves], in: Jelenkor (LVII) 2014, 5. szám, pp. 583–590.

Szilágyi Magdolna,

Római utak a középkori Dunántúlon, in: Történelmi Szemle (LVI) 2014, 1. szám, pp. 1–25.

Szörényi László,

Fáj Attila (1922–2013). [Nekrológ], in: Irodalomtörténeti Közlemények (CXVIII) 2014, 2. szám, pp. 301–303.

Szörényi László,

Havas László (1939–2014). [Nekrológ], in: Irodalomtörténeti Közlemények (CXVIII) 2014, 1. szám, pp. 156–158.

Takáts József,

Róma, szerénység. Variáció György Péter egy témájára, in: Jelenkor (LVII) 2014, 7–8. szám, pp. 852–855.

Tallián Tibor,

Nápoly, Bizánc, Miskolc – Nino Rota, Selmeczi, Dubrovay és Vidovszky operái a miskolci fesztiválon, in: Muzsika (57) 2014, augusztus, pp. 25–29.

Tinku Balázs,

A Lombard–velencei Királyság létrehozása, kiépülése 1814–1820, in: Századok (148) 2014, 3. szám, pp. 665–714.

Topor Tünde,

Ciao Caravaggio. Beszélgetés Dobos Zsuzsával a Caravaggiótól Canalettóig kiállítás kurátorával, in: artmagazin (12) 2014, 2. szám, pp. 34–41.

Tóth Endre,

Egy dunántúli római gazdag ember kincse: Seusónak és családjának díszedényei, in: Magyar Iparművészet (Új folyam 21) 2014/6, pp. 26–31.

Viragh, Christina,

A dolgok ritmusa. [Nádas Péter kitüntetése alkalmára], in: Jelenkor (LVII) 2014, 10. szám, pp. 1048–1051.

Viskolcz Noémi,

Ulisse Aldovrandi műveinek összkiadása a 17. századból a SZTE Klebelsberg Könyvtárában, in: Magyar Könyvszemle (130) 2014, 2. szám, pp.164–179.

Zsupán Edina,

Matthias Corvinus und seine Zeit, Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel, hrsg. von Christian Gastgeber, Ekaterini Mitsiou, Ioan-Aurel Pop, Mihailo Popović, Johannes Preiser-Kapeller, Alexandru Simon, Wien, Verlag der ÖAW, 2011 (ÖAW Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 409. Band, Veröffentlichungen zur Byzanzforschung Band XXVII. Ism.: – –, in: Magyar Könyvszemle (130) 2014, 1. szám, pp. 123–129.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2020
15
Július
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

ESEMÉNYEK

Nincsenek események

Hirdetések